Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


 

reklama

26 fotek, 22.4.2017, 91 zobrazení, 137 komentářů | dokumenty, koníčky, krajina, rodina-přátelé
ALB 604 - tahle vlaková exkurze se jmenovala Po stopách industriálního Kladna, trvala čtyři hodiny ... a moc jsme se nebavili. Sice se celou dobu na nás chrlily informace z ampliónu, ale ty po chvíli každý přestal vnímat ...
Den byl velmi tmavý, počasí často nevlídné ... tak jen pár snímků na památku
56 fotek, 15.6.2016, 237 zobrazení, 316 komentářů | dokumenty, koníčky, kultura, rodina-přátelé
ALB 603 - Tato výstava se konala 27.05.2016 - 28.08.2016 ve Veletržním paláci v Praze. Docela dlouho jsem se rozmýšlela, zda ji zde prezentovat. Ale protože jsem pojala k Rykrovi zcela osobitý vztah, tak tady je …

Malíř Zdenek Rykr (1900 – 1940) patří stále k poněkud zapomenutým autorům. Je přitažlivý záměrnou rezignací na jeden stylový modus (tvořil expresionisticky, realisticky, kubisticky, ale též v duchu novoklasicismu, smyslového realismu, neofauvismu, abstrakce, surrealismu, vytvářel koláže i asambláže, ale také plastiky a objekty, byl současně konzervativní i avantgardní. Přitahuje ovšem i oscilací mezi moderním uměním a reklamní činností. V roce 1921 začal vytvářet obaly, propagační letáky a plakáty pro „továrnu na čokoládu“ Mašner-Orion, později Orion, jednoho z největších výrobců čokolády a cukrovinek v meziválečném Československu. Podobně jako pan Wonka, majitel čokoládovny v Dahlově knize „Karlík a továrna na čokoládu“, se Rykr stal průvodcem a „prodavačem“ sladkostí pražské továrny. Avšak musel se spolehnout na atraktivitu obalu, který navrhoval a který čokoládu prodává. V tom však dosáhl vysoké úrovně. Kultivovanost a nápaditost obalů čokolád Orion ve své době nemá obdoby stejně jako dlouhodobé působení umělce pro firmu Orion až do roku 1939. Rykrovo „vynalezení“ čokoládové hvězdy Orion, provazcového písma nápisu Orion i motiv mouřenína na obalu slavné tyčinka Kofila svědčí o nevídaných schopnostech mladého umělce autodidakta.
Rykr ovšem vytvářel propagační materiály i pro jiné firmy, jako byly Čedok, Káva Kulík, Polaba Slaný, Škoda, Tungsram, Baťa atd. Rykr byl zručný kreslíř a karikaturista, podílel se na tvorbě satirického časopisu Trn, psal fejetony, které si také často ilustroval, redigoval časopis Domov a svět. Byl nezvykle úspěšný jak v reklamně, tak i ve volné tvorbě, ale také jako výtvarný kritik a žurnalista. Byl přesvědčen, že dobrá a kvalitní reklama, jak ji sám prováděl, může kultivovat vkus diváka a veřejný prostor. Dobře psal a tak se živil mj. také tím, že z cest posílal do novin pravidelně články s vlastními ilustracemi. Součástí zajímavé a košaté tvorby je ovšem také silný osobní příběh umělce sice komerčně úspěšného, a přesto outsidera v uměleckém provozu, který nakonec spáchal sebevraždu pod tlakem okupace Československa nacistickým Německem v roce 1940.

26.9.1900 - Zdenek Rykr narozen v Chotěboři č.488 na nádraží. V křestním listu jméno Zdenko Josef. Otec Otakar byl úředníkem severozápadní dráhy, matka Antonie dcerou c.k. rady zemského soudu. Rodina bydlela v budově chotěbořského nádraží.

17.9.1906 - počátek školní docházky v Chotěboři

1907 Přestěhování rodiny Rykrových do Kolína

1911 Zdenek Rykr nastoupil do prvního ročníku c.k. reálného gymnázia

1917 Rykr vystavil ve výkladní skříni Šindelářova knihkupectví kresbu Promenáda na kolínském náměstí, jíž údajně pobouřil kolínské spoluobčany, které karikoval

16. 6. 1919 Rykr maturoval. Neúspěšně se pokusil o přijetí na pražskou Akademii výtvarných umění
Do roku 1920 působil jako vychovatel syna hraběte Prokopa Lažanského v Chyši v Západních Čechách.
Plakát pro kolínskou firmu SFK – Kolínská obuv je nejlepší (S. Feldmann Kolín)

1920 Návrhy plakátů pro německou automobilku HORCH WERKE AG, Zwickau, a pro Kolínskou rafinerii petroleje.
Únor – výstava Bohumila Kubišty, která Rykra výrazně ovlivnila
Červen/červenec – Výstava obrazů, kreseb a linorytů v Kolínském klubu mladých. Dohromady vystavil 98 prací z let 1918 – 1920
Podzim – Rykr zahájil studium dějin umění a klasické archeologie na filozofické fakultě v Praze.
Rykr ilustroval sbírku básní Michala Mareše Přicházím z periférie, Praha 1920

1921
5.3. - Rykr souhlasí s dopisem od První české akciové společnosti továren na orientálské cukrovinky a čokoládu na Královských Vinohradech, dříve A.Maršner, aby zpracoval do konce r. 1921 návrhy reklamních předmětů, plakátů, ambaláží apod.
Cesta do Německa, navštívil řadu měst, Berlín a Rujanu, oslněn výstavou Edvarda Muncha u Paula Cassinera v Berlíně, na niž uveřejnil recenzi ve Volných směrech

1922 Rykr uskutečnil první cestu do Paříže
10. Září přinesla nedělní obrazová příloha Prager Presse šest reprodukcí Rykrova obrazu s textem Emila Kleinera

1923 Maluje obrazy „barevného expresionismu s primitivní příchutí“, o prázdninách realistické akvarely z Polabí a na podzim nostalgické, šerosvitově modelované krajiny

1924
14.1. - Rykr složil doktorát z klasické archeologie. Disertační práci napsal na téma Myron, Feidias a Praxiteles (o smyslu jejich práce)
6.2,/24.2 výstava v Krasoumné jednotě v Praze
Říjen/listopad – cesta do Paříže s malířem Oldřichem Kerhartem, přes Marseille (s plánem čtyři měsíce pobytu ve Francii). 1.12. - Rykr se v Ajacciu ubytoval s Kerhartem ve Vile racku (Villa des Mouttes) asi 20 minut od města
Od roku 1924 – takřka každý rok jeden až dva měsíce v Paříži, hotel Verniguet

1925 Leden/ únor na Korsice
Počátkem března dorazil Rykr do Prahy. Z cest posílal do Práva lidu reportáže s kresbami Kapitoly z cest.
Prosinec – cesta do Španělska (Toledo,Madrid, Burgos, Salamanca, Granada, Córdoba, Sevilla, Cádiz), odtud na Kanárské ostrovy, návrat do Prahy někdy v únoru 1926.

1926
Leden/únor – na Kanárských ostrovech, počátkem roku návrat ze Španělska přes Tanger a Madrid
17.3/5.4. – Výstava Z. Rykr Španělsko, Krasoumná jednota pro Čechy, katalog výstavy s úvodním textem Zdenka Rykra uvedl 20 olejů a 40 kreseb
Přednáška „Západní Orient“ k výstavě Španělsko

1927 Maluje ženské figury v negližé v duchu smyslového realismu (obrazy nazvané Jiřina), reprodukce v časopise Domov a svět
Maluje motivy z Kolína (cukrovar, továrna) v duchu „syrového realismu“
Květen – výstava užité grafiky v Knihovně uměleckoprůmyslového muzea v Praze
22.11./4.12 – výstava v Krasoumné jednotě

1928 Maluje vrcholný obraz „hygienické“ malby Schodiště (NG v Praze)
Spolupráce s humoristickým měsíčníkem Trn, kam kreslí karikatury pod pseudonym Šorm a Nemastil, což je jeho krycí jméno v novele Jarmily Svaté Andělčina kariéra, jemuž navrhl obálku (1932) a kterou také ilustroval v novinovém vydání
Účastní se zájezdu novinářů do Německa, z něhož byl pořízen film Od A do Z: Cesta čs. Novinářů do Kolína N./ R. V deseti automobilech, 1928 Favorit Film, NFA

1929 Firma Orion získává řadu ocenění za výrobky na Světové výstavě v Barceloně. Grand Prix získala čokoláda Kofila s obalem od Zdenka Rykra
Cesta do Německa, kde se věnuje studiu divadelnictví v Berlíně

1930
17.6. - Rykr se oženil s Miladou Součkovou
Vytváří vrcholný plakát Dalcrozovy kurzy tance
Rediguje obrázkový časopis Domov a svět

1931
1.3. - Rykr se stává redaktorem časopisu firmy Orion Čokoládový svět (I. Ročník)
Březen - S Miladou Součkovou opět navštívil Mallorku. Byli ubytováni v hotelu Formentor ve městě Pollencana severu Mallorky poblíž mysu Formentor se zálivem, který Rykr několikrát maloval z pohledu od vnitrozemní
8.5. - 27.5. - Proběhla jeho samostatná výstava v Topičově salonu nazvaná Obrazy, kde představil 19 olejů a deset akvarelů a napsal úvodní text do katalogu
Říjen – výstava v Rubešově galerii v Praze
Maluje nejabstraktnější obrazy, založené ovšem na „pevné basi života“ (Slunce v mrazivém dni)

1932 Březen – Rykr se Součkovou navštívili Mallorku
Květen – Rykr vystavuje obrazy z let 1930 – 1931 v Topičově salonu
Říjen – Rykr vystavuje se Sdružením výtvarníků v Praze

1934 Červenec – Rykr se ženou cestovali vlastním vozem do Holandska a Belgie, pobývali 14 dní v Knokke sur Mer a vrátili se přes Brusel do Prahy
Říjen – Rykr v Paříži, kde si chce pronajmout byt, skončil však v hotelu Ambassador, Boulevard Haussmann
Prosinec – z vlastních zdrojů financuje výstavu s názvem Pryč! V prázdném obchodu paláce Dunaj ve Voršilské ulici (text katalogu Jindřich Chalupecký)
Maluje symbolické a tajemné obrazy Pryč!, Amor a Psyché, ale i surrealismem ovlivněné V docela nových domech

1935 Duben/květen – Rykr s Miladou Součkovou navštívili v dubnu Athény, ubytování v hotelu Grande Bretagne, a v květnu Rhodos
Počátek umělecké spolupráce s firmou Baťa. „U příležitosti působení u této firmy podařilo se Rykrovi přiměti šéfa závodu k založení umělecké galerie ve Zlíně“. (J.R. Marek 1940)
Na Světové výstavě v Bruselu Rykr výtvarně zpracoval expozici fy Orion v československém pavilonu. Řada čokolád firmy s Rykrovými obaly zde získala Zlaté ceny.
Vytváří asambláže Z Řecka a Orient
V říjnu a listopadu v Paříži

1936 Leden - výstava v Topičově salonu v Praze
Říjen – Rykr se účastní výstavy v Paříži, nejspíše podzimní výstavy Salonu Nadnezávislých
Vytváří propagační plakáty pro rozvoj turistiky v Československu pro ministerstvo obchodu
Rykr navštívil Las Palmas na Kanárských ostrovech, ubytován v hotelu Madrid Moderna v Las Palmas
Vytváří cyklus Skla s motivem venkova a barokních prvků

1937 Duben – retrospektivní výstava v Krasoumné jednotě v Praze
V červnu v Paříži při instalaci firmy Orion a části turistiky československého pavilonu na světové výstavě
V říjnu Rykr v Paříži – příprava a zahájení výstavy Les Suridépendants
Maluje obrazy z venkovského mýtu a první obrazy s historizujícím prostředím (Interiér, Město)

1938
28.5./11.7 – výstava Z: Rykra v Galerie l‘Equipe (Boulevard Montparnasse) Paříž, spolu s Mauricem Estévem, Fedorem Loevensteinem, Alfredem Pellanem a Gezou Szobelem
Rykr navštívil z Paříže Londýn
15.11. - Rykr podal výpověď firmě Orion ke dni 31.12.1938
16.11. - Rykr akceptoval novou nabídku smlouvy s firmou Orion s trvalým úvazkem od 1.1.1939 s platem 2975,- K Brutto měsíčně
Návštěva Vídně a Budapešti
Obrazy hlav rytířů s helmicemi

1939
Rykr působí jako vedoucí ředitel inzertní kanceláře PIRAS, a.s. (Propagační, Insertní, Reklamní a Nakladatelská Akciová Společnost)
Vytváří cyklus Elegie a obrazy Koupelna (Žena v koupelně)

1940
7.1. - poslední kresba z cyklu Koupelna
15.1. - Ve čtvrt na dvanáct sebevražda Zdenka Rykra na železniční trati pod Barrandovem v Praze
20.1. - Pohřeb Zdenka Rykra ve strašnickém krematoriu
Urna s popelem je uložena na Vinohradském hřbitově
26 fotek, 8.4.2017, 103 zobrazení, 203 komentářů | dokumenty, koníčky, města, rodina-přátelé
ALB 602 - z velkých plánů v NB zbyla jen příjemná procházka
27 fotek, březen 2017, 77 zobrazení, 198 komentářů | dokumenty, koníčky, města, rodina-přátelé
ALB 601 - pár obrázků z Prahy
39 fotek, 8.4.2017, 111 zobrazení, 153 komentářů | dokumenty, koníčky, příroda, rodina-přátelé
ALB 600 - Kousek od Poděbrad v příjemné jarní přírodě
40 fotek, 29.3.2017, 173 zobrazení, 345 komentářů | dokumenty, koníčky, krajina, rodina-přátelé
ALB 599 - info jsem opsala z místní info cedule:

Území lesa tvoří tři hluboko zaříznutá údolí, jejichž tvar po tisíciletí utvářel tok Vltavy a třech menších potoků – Bohnického, Čimického a Drahaňského. Osídlení zde sahá až do doby před pěti a půl tisíci lety, kdy v mladší době kamenné vzniklo na skalnatém ostrohu nad Vltavou hradiště na Zámcích. Osídlení ovlivňovalo i utváření místní krajiny. Původní lesy byly postupně vykáceny a uvolněná plocha byla zemědělsky využívána. Úrodnější části území s hlubšími půdami jako pole, svahy, skalní výchozy a dna údolí jako pastviny. Jižní svahy Čimického údolí byly později přeměněny na sady a vinice, jejichž zbytky jsou zde ještě dodnes patrny. Území přestalo být lidmi intenzivně využíváno na počátku 20. století. Původně stepní lokality začaly pozvolna zarůstat křovinami a náletovými dřevinami.

Dnes jsou údolí z větší části zalesněna, a to zejména díky výsadbám na začátku 20. století. Často zde však byly vysazovány nevhodné dřeviny např. trnovník akát, smrk ztepilý a borovice černá. Kromě skalních výchozů, které jsou uměle udržovány ve stavu bezlesí, jsou místy rozšířeny přirozené lesní porosty s dubem zimním a javorem klenem. Zbytky skalních stepí a vřesovišť jsou dnes součástí chráněných území a jsou udržovány tradiční pastvou.

Koncem 20. století v souvislosti s výstavbou sídlišť došlo i ke stržení vod Čimického a Bohnického potoka, které zmizely v trubkách pod povrchem. Čimický potok se v roce 2007 podařilo navrátit na povrch, Bohnický potok na svůj návrat teprve čeká.

V současné době je snahou nevhodné dřeviny nahradit dřevinami původními. Vysazují se zde zejména duby, buky, jedle a habry. V rámci lesního hospodaření se v mladších lesních porostech provádí probírky a prořezávky.

Území nepatří mezi nejnavštěvovanější pražské lokality, přesto je to místo bohaté na zajímavosti – jak přírodní, tak historické. Nachází se zde slovanské hradiště, čtyři chráněná území a prochází tudy několik turistických stezek …

Nakonec odkaz na Miliho album:
http://bele.rajce.idnes.cz/Drahanska_zewlovna
50 fotek, březen 2017, 310 zobrazení, 613 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 598 - ze zimy jsme se přehoupli do jara ... ale co si budeme povídat jíst se musí stále
20 fotek, březen 2017, 86 zobrazení, 151 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 597 - jsme jimi zaplaveni, v každém albu jsou, ale stejně každý musí jít a fotit je jako vloni a předloni ... Jaro je vždy znovu a znovu zázrak
29 fotek, 4.3.2017, 104 zobrazení, 164 komentářů | cestování, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 596 - Zámek v Horkách nad Jizerou stojí na místě dávného osídlení ve výhodné poloze nad údolím řeky. Původní vesnice se nacházela na místě dnešních Brodců a účelem tvrze v místě zvaném „Horky“ byla pravděpodobně ochrana brodu a přes něj vedoucí obchodní stezky. Vlastní osada Horky ležící v podhradí byla založena v průběhu 15.století.

O založení tvrze nejsou zprávy, prvním písemně doložitelným majitelem byl roku 1346 Franěk z Brodce. K dalším majitelům patřili Škopkovcé z Dubé či Jan z Obříství.

Počátkem 16.století, za vlády rodu Vančurů z Řehnic, byla tvrz rozšířena a přestavěna na renesanční zámek.

Roku 1651 se panství Horky stává majetkem Kaplířů ze Sulevic. Těm však bylo po bitvě na Bílé hoře pro účast na protihabsburském povstání odňato a novými majiteli se až po roku 1738 stává ze saské Lužice pocházející rod Hartmanů z Klarštejna.

Za jejich panování došlo k poslední přestavbě zámku do dnešní podoby dvoukřídlého barokního zámku. Roku 1930 byl v okolí zámku vybudován rozsáhlý park, který se rozkládal na terasách pod zámkem a blízkosti Jizery na údolních nivách.

Po vyvlastnění zámku roku 1948 bylo v jeho prostorách zřízeno zemědělské učiliště a potřebám školství slouží dodnes.
27 fotek, 4.3.2017, 62 zobrazení, 45 komentářů | cestování, dokumenty, koníčky
ALB 595 - součástí zámeckého nádvoří je Čestný dvůr, který byl na severu uzavřen řadou alegorických soch, představujících měsíce a roční doby z dílny Matyáše Bernarda Brauna.
Nechala jsem v pořadí, jak jsou na místě samém ... snad si každý i tak najde to své ...
42 fotek, 4.3.2017, 119 zobrazení, 140 komentářů | cestování, dokumenty, koníčky, krajina
ALB 594 - Veltrusy s polnostmi a lesy se staly v roce 1698 dědictvím Marie Terezie ze Scheidlerů. Ta se v témže roce provdala za hraběte Václava Antonína Chotka (1674-1754). Rod Chotků patřil ke staré české rytířské šlechtě poznamenané pobělohorskými konfiskacemi. Tento výhodný sňatek přinesl zisk význačných státních funkcí, ale především postupný vzrůst jeho hmotného bohatství.

V roce 1704 se započalo se stavbou reprezentačního sídla. Zámek byl od počátku budován s velkorysou barokní koncepcí. Ve své původní podobě patřil veltruský zámek k nejvýznamnějším dílům vrcholného období barokní architektury v Čechách – především díky působení jednoho z nejpřednějších tvůrců barokní architektury v Čechách této doby, Giovanniho Battisty Alliprandiho.

V průběhu stavby zámku, podle dohody uzavřené mezi Václavem Antonínem Chotkem a syny Janem Karlem a Rudolfem, připadlo panství mladšímu Rudolfovi (1706-1771). Kolem roku 1740 vznikl nový hospodářský dvůr. Po roce 1750 nechal Rudolf Chotek rozšířit hlavní budovu zámku zvětšením křídel na dvojnásobek, postupně rozšiřoval i pozemkový majetek v okolí. V této podobě přivítal zámek panovnici Marii Terezii, která jej navštívila u příležitosti své inspekční cesty po českých zemích a hlavně na základě pozvání hraběte Rudolfa Chotka, jenž zde v srpnu 1754 pořádal tzv. "Velký trh tovarů království českého". Jednalo se vlastně o první vzorkový veletrh na světě s použitím katalogů. Za své zásluhy získal Rudolf Chotek jedno z nejvyšších habsburských vyznamenání Řád zlatého rouna.

Protože Rudolf neměl mužského potomka, v zájmu zachování celistvosti a velikosti majetku byl vydán tzv. "fideikomis", kterým byla veltruskému panství zaručena nedělitelnost, nezcizitelnost a dědičné právo prvorozeným synům. Na základě tohoto dokumentu byl předurčen stát se třetím majitelem zámku Rudofův synovec, Jan Rudolf Chotek (1748-1824).
Po povodních v letech 1784 a 1785, se započalo s přestavbou veltruského parku, kdy vznikala celá řada drobných architektur, pavilonů, mostků, plastik. Po roce 1804 zasáhl do podoby zámku dvorní architekt Chotků Jan Filip Jöndl. Zámek byl klasicistně upraven, boční křídla získala patrovou nástavbu a kuželová střecha válcového jádra hlavní budovy byla nahrazena nynější kupolí.

Za posledních majitelů, kterými byli Karel a Livie Chotkovi, obsadila zámek v období druhé světové války německé armáda, kterou v květnu 1945 vystřídala Rudá armáda, jejíž oblastní velení zde několik měsíců pobývalo. Poslední majitelé odešli po válce do NSR, kde v roce 1970 krátce po sobě zemřeli, aniž by zanechali potomstvo.

Válka znamenala pro Veltrusy silný úpadek, po roce 1945 byly zámek a park prohlášeny za státní kulturní majetek. Zásadní stavební oprava proběhla na přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy byly rebarokizovány fasády hlavní budovy a ujednoceny fasády křídel čestného dvora. Celý areál byl zásadně poškozen povodněmi v roce 2002. Od té doby probíhá postupná revitalizace.
42 fotek, únor 2017, 331 zobrazení, 463 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 593 - zase něco od plotny, bylo toho i za ten krátký měsíc víc než dost :-)
28 fotek, 3.2.2017, 120 zobrazení, 198 komentářů | dokumenty, koníčky, kultura, rodina-přátelé
ALB 592 - Byl by hřích nestavit se na právě probíhající výstavě plastik a kreseb Viktora Stříbrného, uměleckého kováře a výtvarníka, zakladatele Kladenských dvorků, uspořádání k 5. výročí úmrtí.

Pro zájemce – výstava se koná od 30. 1. - 17. 4. 2017 ve skanzenu dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna

Viktor Stříbrný
(*1943 – †2012)
umělecký kovář, sochař, výtvarník, autodidakt, aktivista
člen výtvarné skupiny Atelier 74 a Volného sdružení kladenských výtvarníků
autorské výstavy: Děčín (1978), Kladno (1978, 2000, 2003), účastník mnoha společných výstav (Kladenský salon 2004, 2006, 2008)
četné realizace v Kladně: Člověk a vesmír (Okrsek 2), Vesmír II. (Poldihaus), vstupní brána do Poldiny hutě, dále v Ohrdrufu (Německo), Miškolci (Maďarsko), Olomouci, Krkonoších

Při tvorbě alba jsem po dohodě použila i snímky mého sluníčka Beleho :-)
60 fotek, 3.2.2017, 215 zobrazení, 239 komentářů | dokumenty, koníčky, práce
ALB 591 - Cestička k Majrovce ušlapaná, šla po ní dívenka uplakaná,
včera si zpívala, miláčka líbala, dnes už je od něho odloučená

Ona Majrovka je vlastně důl Mayrau ve Vinařicích u Kladna, neštěstí se ani tomuto dolu nevyhýbala …Dnes je z něj skanzen …

Pražská železářská společnost začala s hloubením jámy Mayrau v roce 1874 a v říjnu 1877 byla v hloubce 515,2 metru nafárána uhelná sloj o mocnosti devíti metrů. Místo zarážky určil sám vrchní báňský ředitel Pražské železářské společnosti Gottfried Bacher. Jáma byla dohloubena do konečných 527 metrů a pojmenována po Kajetánu Mayerovi, svobodnému pánu z Mayrau.

Jáma se hloubila v tehdy netradičním kruhovém jámovém profilu. Tuto novinku a řadu dalších zlepšovacích návrhů, má na svědomí závodní Dolu Mayrau Ing. Jan Karlík, který se proslavil zejména vynálezem tachografu, zařízením schopným zapisovat rychlost těžního stroje. Tento patent se později rozšířil do celého světa a dnes má toto podstatně zmenšené zařízení každý nákladní automobil nebo autobus.

V roce 1884 bylo dokončeno vyhloubení druhé jámy zvané Robert. Výrazná tektonická porucha, která vyhazuje část uhelné sloje o 70 – 100 m, rozděluje dolové pole na pole Mayrau cca 500 m pod povrchem a pole Robert o sto metrů výš.

Důl Mayrau se stal centrálním dolem Pražské železářské společnosti a největších těžeb dosáhl důl v rozmezí let 1905 až 1916, kdy zde pracovalo přes 1300 dělníků a 70 techniků. Za celou existenci dolu zde bylo vytěženo přes 34 milionu tun kvalitního černého uhlí. Geologickou zajímavostí je výskyt přírodního koksu, který vznikl v okolí průniku hlavní kladenské sloje a čedičových pňů Vinařické horky, třetihorní sopky.

Celý historicky vzácný areál je zachován v modelu tzv. posledního pracovního dne, kde vše zůstalo tak, jako by havíři odešli právě včera. První myšlenka o zřízení hornického skanzenu zde vznikla v roce 1975, ale naplnit se ji podařilo až v roce 1994. V té době byl Důl Mayrau ještě v provozu a k ukončení těžby a následnému zasypání jam došlo o tři roky později. Tím, že byl důl památkou před ukončením provozu, podařilo se většinu technického zařízení dílen a provozů zachovat i se všemi stopami, které jsou s provozem uhelného dolu spojeny.
38 fotek, leden 2017, 130 zobrazení, 282 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 590 - pár obrázků z okolí
38 fotek, leden 2017, 308 zobrazení, 429 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 589 - přehršel lednových dobrot - někdy dietně, někdy míň ... ale stále děleně ... žiji s dělenou stravou už půl rok a zatím mi naprosto vyhovuje. Přináší to jistá úskalí a daleko víc plánování než dřív, ale je mi dobře po těle i na duši :-)
32 fotek, leden 2017, 157 zobrazení, 325 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 588 - taky vám občas chybí sluníčko a dlouhé dny?
21 fotek, prosinec 2016, 164 zobrazení, 204 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé
ALB 587 - protože on prostě je, ať se nám to líbí nebo ne. Někdo prosinec nesnáší - že jsou krátké dny a ty vánoce ... no to zas bude mela, fronty a těch peněz. Někdo ho miluje a vítá, protože se něco dokončuje a my bychom se opravdu měli ztišit a trochu si v sobě udělat inventuru, ať víme v lednu do čeho půjdeme.
Prostě každý si ho prožije po svém ... a prosinec nám to nakonec odpustí :-)
27 fotek, 22.12.2016, 97 zobrazení, 110 komentářů | dokumenty, koníčky, města, rodina-přátelé
ALB 586 - protože nás trochu potrápilo zdraví ... ale koho ne?, protože i umělce potrápilo zdraví ... zrušili námi vyhlídnuté koncerty, měli jsme vánoční akce zkrátka na nule. Dopřáli jsme si tedy aspoň malý výlet do rozsvícených lázní ...
36 fotek, prosinec 2016, 258 zobrazení, 281 komentářů | doma, dokumenty, koníčky, rodina-přátelé, jídlo
ALB 585 - v prosinci ne že by se nejedlo, ale nějak jsem zapomínala fotit ... Znáte to, cukroví a trocha úklidu ... myšlenko na všechno a na nic ... Pak to takhle dopadá :-)

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.